Θερμομόνωση – 5 υλικά που έχουν επικρατήσει

Όπως έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες δημοσιεύσεις η απόδοση της μόνωσης βασίζεται συνήθως στο συνδυασμού δύο χαρακτηριστικών:

 1. Φυσική ικανότητα του μονωτικού υλικού να εμποδίζει τη μετάδοση θερμότητας.
 2. Χρήση θυλάκων παγιδευμένου αερίου (μονωτικά εκ φύσεως).

Τα αέρια έχουν κακές ιδιότητες θερμικής αγωγιμότητας σε σχέση με τα υγρά και τα στερεά οπότε αποτελούν ένα καλό μονωτικό υλικό αν μπορούν να παγιδευτούν στη μάζα του υλικού, αποτρέποντας τη μεταφορά θερμότητας μέσω συναγωγής.

Η μεταφορά θερμότητας μέσω συναγωγής περιορίζεται σε μικρούς θύλακες όπου η πυκνότητα είναι ελαχιστοποιημένη (υψηλή σύσταση παγιδευμένου αερίου). Αυτό παρατηρείται για παράδειγμα στη δομή ενός αφρώδους υλικού (κυψελίδες αερίου ή φυσαλίδες).


Πιο κάτω παρουσιάζονται 5 θερμομονωτικά υλικά που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια:


1) Ορυκτοβάμβακας

mineralwool
Ορυκτοβάμβακας
 • Θερμική αγωγιμότητα (λ) : 0,033 W / mK
 • Θερμική αντίσταση στα 100mm : 2.70 – 2.85 K⋅m2/W
 • Πυκνότητα : 80 kg / m3
 • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας : -200 ° C έως 900 ° C
 • Βαθμός διαπερατότητας υδρατμών : 385-400 μgm / Nh (υπάρχουν και πλήρως υγρομονωτικά τεμάχια)
 • Θλιπτική αντοχή : 7,5 έως 10,5 kN / m2
 • Μη εύφλεκτο
 • Απορρόφηση θορύβου (ηχομόνωση)

2) Αφρός πολυουρεθάνης

polyurethane foam
αφρός πολυουρεθάνης
 • Θερμική αγωγιμότητα (λ) : 0,015 – 0.025 W / mK
 • Θερμική αντίσταση στα 50mm : 4.5 K⋅m2/W
 • Πυκνότητα : 30-40 kg / m3
 • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας :  -180 ° C μέχρι 110 ° C
 • Βαθμός διαπερατότητας υδρατμών : μη διαπερατό
 • Θλιπτική αντοχή : 350 kN / m2
 • Εύφλεκτο (υπάρχουν πυράντοχα τεμάχια)
 • Απορρόφηση θορύβου (ηχομόνωση)

3) Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS)

EPS
EPS polystyrene
 • Θερμική αγωγιμότητα (λ) : 0.034–0.038 W / mK
 • Θερμική αντίσταση στα 100mm: 3.52 K⋅m2/W
 • Πυκνότητα : 15-30 kg / m3
 • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας :  -150 ° C μέχρι 80 ° C
 • Βαθμός διαπερατότητας υδρατμών : μη διαπερατό
 • Θλιπτική αντοχή : 15 kN / m2
 • Εύφλεκτο (πυράντοχα πρόσθετα)
 • Απορρόφηση θορύβου (ηχομόνωση)

4) Εξηλασμένη Πολυστερίνη (ΧPS)

XPS polystyrene
XPS polystyrene
 • Θερμική αγωγιμότητα (λ) : 0.033–0.035 W / mK
 • Θερμική αντίσταση στα 100mm: 3 K⋅m2/W
 • Πυκνότητα : 20-40 kg / m3
 • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας :  -150 ° C μέχρι 80 ° C
 • Βαθμός διαπερατότητας υδρατμών : μη διαπερατό
 • Θλιπτική αντοχή : 15 kN / m2
 • Εύφλεκτο (πυράντοχα πρόσθετα)
 • Απορρόφηση θορύβου (ηχομόνωση)

5) Αεροπήγματα (Aerogels)

Aerogel Insulation
Aero-gel Insulation
  • Θερμική αγωγιμότητα (λ) : 0.014 W / mK
  • Θερμική αντίσταση στα 50mm: 3.8 K⋅m2/W
  • Πυκνότητα : 150 kg / m3
  • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας :  μέχρι 650 ° C
  • Βαθμός διαπερατότητας υδρατμών : μη διαπερατό
  • Θλιπτική αντοχή : 20000 kN / m2
  • Μη εύφλεκτο
  • Απορρόφηση θορύβου (ηχομόνωση)

Τα παραπάνω υλικά είναι κατάλληλα για εφαρμογή σε νέες ανεγερθείσες κατοικίες αλλά και για ήδη υπάρχων κατοικίες που χρειάζονται ενεργειακή αναβάθμιση (retrofit). Ανάλογα με την επιστημονική έρευνα που εφαρμόζεται, κάθε ένα από αυτά τα υλικά μπορεί να ενισχυθεί κατάλληλα και να παρουσιάσει βελτιωμένες ιδιότητες. Τα περισσότερα από αυτά δεν χρησιμοποιούνται ως έχουν, αλλά χρησιμοποιούνται με άλλα υλικά για να σχηματίσουν τη συνολική μόνωση του κελύφους του κτιρίου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η κατάλληλη τεχνολογία για να διατηρηθεί ή να επιτευχθεί ο κατάλληλος αερισμός του κτιρίου.

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση κτιρίου, επιλέγεται η κατάλληλη λύση. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται πάντα το καλύτερο υλικό, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες κάθε κτηρίου και η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Φυσικά, ο παράγοντας κόστους (cost-effectiveness) είναι επίσης σημαντικός.

Επίσης να σημειώσουμε ότι για κατασκευή νέων υποδομών υπάρχουν νέες λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια, θερμομόνωση, υγρομόνωση, και ηχομόνωση, ενώ παράλληλα αποτελούνται από υλικά που δεσμεύουν και αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια (οροφή που παράγει ηλεκτρισμό από μόνη της). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι έξυπνες στέγες οι οποίες έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, ωστόσο το κόστος εγκατάστασής τους είναι αρκετά υψηλό στο παρών στάδιο.


Για οποιεσδήποτε προτάσεις σχετικά με υλικά που παραλείψαμε ή υλικά που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει στη δική σας περίπτωση, μπορείτε να μας ενημερώστε …


Βιβλιογραφία

EcostepsBlog

SolarCity

Tesla Roof

GreenSpec

Science Direct


Συνδέσμοι

Ecostepsblog

Blogspot

Medium.com

Twitter

Google+

Facebook


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s